Άγιος Σπυρίδωνας

H εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, στην κεντρική πλατεία της πόλης, που χτίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα και είναι ιδιωτική.

H εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, στην κεντρική πλατεία της πόλης, χτίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα και είναι ιδιωτική. Είναι Βασιλική μονόχωρη, επιμήκης, χαμηλή, χωρίς τρούλο, με πλαϊνές εισόδους και με εμφανείς επιρροές από την Ενετική αρχιτεκτονική. Το τέμπλο της έγινε από τον Ζακυνθινό ξυλογλύπτη Ι. Γρόππα και οι εικόνες της από τον Κρητικό, ενετικής καταγωγής, Τομάζο Τζεν.

Go top