Αρχαία Πανδοσία

Είναι το σημερινό Καστρί.

Είναι το σημερινό Καστρί. Η σπουδαιότερη αποικία των Ηλείων του 8ου αι. π.Χ., πρωτεύουσα του κράτους των Ηλείων στην Κασσωπαία και κτισμένη στο λόφο που δεσπόζει όλης της περιοχής. Τα αρχαία Τείχη που σώζονται είναι του 360 π.Χ. Η περίμετρος των τειχών είναι 1640 μέτρα και ενισχύονται με 22 ορθογώνιους πύργους. Είχε έκταση 330 στρέμματα και στην πόλη κατοικούσαν 9-10.000 κάτοικοι. Το 343/2 π.Χ. την κατέλαβε ο Φίλιππος ο Β της Μακεδονίας πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την παρέδωσε στους Ηπειρώτες.
H πόλη καταστράφηκε το 167 π.Χ. από τους Ρωμαίους και αμέσως έγινε πρωτεύουσα του κοινού των Ηπειρωτών με δικό της νόμισμα υπό την εποπτεία του Ηλείου αποίκου Μενεδήμου Αγιάδα. Η παρακμή της αρχίζει το 31 μ.Χ. με την ίδρυση της Νικόπολης. Στην Πανδοσία σώζεται τείχος της εποχής του Ιουστινιανού. Δεν έχουν γίνει ανασκαφές.
Go top