Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων διαθέτει πλούσιο υλικό, δηλαδή εκθέματα από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στην Ηπειρο μέχρι τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων διαθέτει πλούσιο υλικό, δηλαδή εκθέματα από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στην Ήπειρο μέχρι τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Στο μουσείο δίνεται έμφαση στα ευρήματα από το ιερό της Δωδώνης, ενώ η μόνιμη έκθεση αποτελείται από περίπου 3.000 ευρήματα από όλη την Ηπειρο.

Διεύθυνση: Πλατεία 25ης Mαρτίου 6

Go top