Βίτσα

Στη θέση Γενίτσαρη, ανάμεσα στις κοινοτικές περιοχές Βίτσας και Μονοδενδρίου, υπάρχουν τα ερείπια ενός από τους αρχαιότερους Μολοσσικούς οικισμούς από την εποχή των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (8ος - 4ος αι. π.Χ.).

Στη θέση Γενίτσαρη, ανάμεσα στις κοινοτικές περιοχές Βίτσας και Μονοδενδρίου, υπάρχουν τα ερείπια ενός από τους αρχαιότερους Μολοσσικούς οικισμούς από την εποχή των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (8ος – 4ος αι. π.Χ.). Περιλαμβάνει τα ερείπια σπιτιών και νεκροταφείου. Οι ανασκαφές στη θέση Γενίτσαρη άρχισαν από το 1965. Στον οικισμό βρέθηκαν λείψανα σπιτιών από τους γεωμετρικούς μέχρι τους κλασικούς χρόνους. Με βάση τα ευρήματα και κυρίως τα εισηγμένα τροχήλατα αρχεία, τεκμηριώνεται η θεωρία ότι ο οικισμός της Βίτσας ήταν θερινή διαμονή νομάδων κτηνοτρόφων, οι οποίοι το χειμώνα μετακινούνταν στα παράλια όπου και αντάλασσαν τα προϊοντα τους με τους άλλους λαούς. Το οριστικό τέλος του οικισμού επήλθε στα μέσα του 2ου μισού του 4ου αιώνα π.Χ., όταν  καταστράφηκε από πυρκαγιά. Ο χώρος είναι πάντα ανοιχτός για το κοινό και η είσοδος ελεύθερη.

Δ/νση: Βίτσα. Τηλ.: 26530-22536 (Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου).

Go top