Εφύρα

Bρίσκεται 500μ. βόρεια του Νεκρομαντείου.Είναι η αρχαιότερη πόλη της Ηπείρου, αποικία των Μυκηναίων του 14ου - 13ου π.Χ. αιώνα.

Bρίσκεται 500μ. βόρεια του Νεκρομαντείου. Είναι η αρχαιότερη πόλη της Ηπείρου, αποικία των Μυκηναίων του 14ου – 13ου π.Χ. αιώνα. Ήταν εμπορικό κέντρο της εποχής, αναφέρεται στα Ομηρικά Έπη. Αργότερα εγκαταστάθηκαν εκεί Κορίνθιοι άποικοι. Σώζεται κατεστραμμένο εξωτερικό τοίχος. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν δύο τάφοι παιδιών της εποχής του σιδήρου. Δεν έχουν γίνει άλλες ανασκαφές στον χώρο.

Go top