Η εκκλησία της Αγίας Μαύρας

Η εκκλησία της Αγίας Μαύρας βρίσκεται μέσα στο ομώνυμο κάστρο

Η εκκλησία της Αγίας Μαύρας βρίσκεται μέσα στο ομώνυμο κάστρο που αναστηλώνεται για να αποκτήσει την αρχική του εικόνα και σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Go top