Η Παναγία των Βλαχερνών

Ιστορικό εκκλησάκι που ιδρύθηκε το 1740

Η Παναγία των Βλαχερνών, μέσα στον Ελαιώνα.

Ιστορικό εκκλησάκι που ιδρύθηκε το 1740. Στον νότιο εξωτερικό του τοίχο, υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα που αναφέρει ότι την Κυριακή των Απόκρεωv του 1821 συγκεντρώθηκαν εκεί δώδεκα οπλαρχηγοί και προύχοντες της Λευκάδας και της Ρούμελης για να ορκιστούν ότι θα πολεμήσουν για την απελευθέρωση της πατρίδας.

Go top