Μιτσικέλι

Το όρος Μιτσικέλι είναι ένα μακρύ και στενό βουνό στο κεντρικό τμήμα του νομού Ιωαννίνων και δεσπόζει πάνω από τη λίμνη Ιωαννινων, ενώ την τροφοδοτεί με πολλές πηγές.

Το όρος Μιτσικέλι είναι ένα μακρύ και στενό βουνό στο κεντρικό τμήμα του νομού Ιωαννίνων και δεσπόζει πάνω από τη λίμνη Ιωαννίνων, ενώ την τροφοδοτεί με πολλές πηγές. Το δυτικό τμήμα του βουνού είναι γυμνό και σε πολλές θέσεις είναι εμφανή τα ίχνη πυρκαγιών. Στη νοτιοδυτική πλευρά έχει γίνει περιορισμένη αναδάσωση για προστασία της λίμνης από τα φερτά υλικά. Μικρό τμήμα της περιοχής είναι καταφύγιο άγριας ζωής.

Έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και υπάρχει οργανωμένο καταφύγιο. Το βουνό προσφέρεται για ορειβασία (από την περιοχή περνούν το διεθνές μονοπάτι Ε6 και το εθνικό Ο3). Αν και γυμνό, στο βουνό υπάρχουν σημαντικά είδη φυτών όπως ενδημικά της Ελλάδας και της Βαλκανικής.

Go top