Μονή του Αγίου Ιωάννη

Πέντε χιλιόμετρα νότια από το χωριό Βουρνικά, στη θέση Ροδάκι, πάνω από τον κόλπο της Βασιλικής, σώζεται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μονές του νησιού.

Πέντε χιλιόμετρα νότια από το χωριό Βουρνικά, στη θέση Ροδάκι, πάνω από τον κόλπο της Βασιλικής, σώζεται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μονές του νησιού. Πιθανολογείται ότι χτίστηκε το 1654, πάνω στα θεμέλια αρχαίου δωρικού ναού της Δήμητρας, θεάς της γεωργίας και της γονιμότητας. Γι’ αυτό και η πρόληψη ότι όποιο άτεκνο ζευγάρι λειτουργήσει στην εκκλησία και πατήσει το κατώφλι της εισόδου θα αποκτήσει παιδί, είναι πιθανό να απηχεί κάποια αρχαία δοξασία. Σώζονται ίχνη του αρχαίου ναού, όπως δωρικά κιονόκρανα και μέρος του πλακόστρωτου δαπέδου. Γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα το μοναστήρι περιήλθε στο δημόσιο και το 1797 παραχωρήθηκε στη Μονή Ασωμάτου της Βαυκερής. Ο αρχικός ναός που διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση, μέσα σε ευρύχωρο περίβολο επεκτάθηκε επανειλημμένα, τα κελιά των μοναχών αυξήθηκαν και δημιουργήθηκαν βοηθητικοί χώροι. Τμήματα των τοιχογραφιών στον ανατολικό τοίχο του καθολικού διατηρούνται σε καλή κατάσταση και αποτελούν δείγμα εξαίρετης τεχνοτροπίας. Στην κόγχη του ιερού διακρίνεται η αυστηρή μορφή της Πλατυτέρας. Στην πρόθεση εικονίζεται η Άκρα Ταπείνωση, στη συνέχεια ο πρωτομάρτυρας Στέφανος και ο Άγιος Ρωμανός. Παρά την φθορά των παραστάσεων, είναι φανερή η λεπτή, καλαίσθητη τέχνη τους.

Go top