Μονή του Ασωμάτου Αρχάγγελου Μιχαήλ

ίγο έξω από τη Βαυκερή βρίσκεται, ερειπωμένο πια, ένα από τις πιο αξιόλογα και πιο πλούσια μοναστήρια του νησιού.

Λίγο έξω από τη Βαυκερή βρίσκεται, ερειπωμένο πια, ένα από τις πιο αξιόλογα και πιο πλούσια μοναστήρια του νησιού. Υπολογίζεται ότι ιδρύθηκε το 16ο αιώνα, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σύμφωνα με τον ιστορικό Κ. Μαχαιρά, υπήρχε πολύ πριν από το 1681. Ο αρχικός ναός ήταν μια μικρή μονόχωρη αίθουσα με σαμαρωτή ξύλινη στέγη και συμπληρωνόταν από μικρά χαμηλά κελιά. Στα 1700, επί Ενετών, το μοναστήρι βρισκόταν στην ακμή του με 19 κελιά, πολλά χωράφια και ζώα. Όλος ο μοναστηριακός οικισμός βρισκόταν σε μια κατάφυτη και πλούσια κοιλάδα. Σήμερα μόνο τα ερείπια των εγκαταστάσεων του μοναστηριού κελιά, ξενώνες, αποθήκες, ελαιοτριβείο, στάβλοι μαρτυρούν την παλιά οικονομική ευρωστία του.
Το καθολικό του ναού έχει σημαντικές τοιχογραφίες, που δημιουργήθηκαν από τα τέλη του 16ου έως τις αρχές του 17ου αιώνα, και κάλυπταν τότε όλο το ναό. Αξίζει να θαυμάσουμε την «Παναγία Πλατυτέρα» στην κόγχη του Ιερού και πάνω την «Ανάληψη του Χριστού». Η εικόνα της «Άκρας Ταπείνωσης» στην κόγχη της Πρόθεσης, το «Όραμα της Αγίου Πέτρου» και η «Θυσία του Αβραάμ» αποτελούν εντυπωσιακές παραστάσεις, το ίδιο και η σειρά των προφητών και των ολόσωμων αγίων. Μια από τις καλύτερα διατηρημένες παραστάσεις με απαλά και ζεστά χρώματα και απόλυτα ισορροπημένη σύνθεση είναι το «Εν Χώναις θαύμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ», στον οποίο είναι αφιερωμένο το μοναστήρι.

Go top