Visiting the Island

11/12/2015

Μια επίσκεψη στα Ιωάννινα μπορεί να συνοδευτεί από μια γνωριμία με το καταπράσινο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας -τόπο θανάτου του Αλή Πασά-, το οποίο κατοικείται κανονικά και μάλιστα διαθέτει μια σειρά από σημαντικά μοναστήρια, όπως είναι η Μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών. Το Νησί έχει μαγαζάκια και εστιατόρια και συνδέεται με τα Γιάννενα με τακτικά δρομολόγια πλοιαρίων (διαδρομή 10 λεπτά). Αξίζει να κάνετε το γύρο του νησιού με τα πόδια, αλλά και να περάσετε από το Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας, έναν άρτια φτιαγμένο εκθεσιακό χώρο, στα εκθέματα του οποίου συμπεριλαμβάνονται χειροποίητα δίχτυα φτιαγμένα από νήμα και ένα καΐκι με πανί που κάποτε ήταν… σακί με αλεύρι της αμερικανικής βοήθειας (www.lakepamvotis.gr/museum_lake).

Το νησάκι των Ιωαννίνων: Σαν παραμύθι χωρίς όνομα.

Πρόκειται για ένα μικρό φυσικό θαύμα απίστευτης ωραιότητας και ιστορικής σημασίας. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό της Αμφιθέας.

Η δυτική του πλευρά έχει ήπια ακτή, ενώ το υπόλοιπο είναι βραχώδες, με εντυπωσιακές απολήξεις της γης μέσα στο νερό. Είναι δασωμένο, μιας και το κλίμα που δημιουργεί η λίμνη ευνοεί τη βλάστηση. Ο μικρός αυτός επίγειος παράδεισος αποτελεί μαζί με το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου των Πρεσπών, τα μόνα νησιά σε λίμνη της ελληνικής επικράτειας που κατοικούνται.

Ο μοναδικός οικισμός του είναι ένα πραγματικό κόσμημα, με γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια και μαγαζάκια με είδη λαϊκής τέχνης. Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός, λόγω της εξαιρετικής σημασίας και της αρχιτεκτονικής του ωραιότητας. Σπουδαίο μοναστικό κέντρο, κάποτε, διατηρεί έως σήμερα πέντε μεγάλης ιστορικής αξίας μοναστήρια.

Στο νησί μπορείτε να επισκεφθείτε το Μουσείο Προεπαναστατικής Περιόδου, που στεγάζεται στη Μονή Αγίου Παντελεήμονα όπου δολοφονήθηκε το 1822 ο Αλή Πασάς. Εκτίθενται προσωπικά του είδη και μοναδικά κειμήλια της Οθωμανικής περιόδου της Ηπείρου, προσφέροντας σας την ευκαιρία να γνωρίσετε την ιστορία των Ιωαννίνων. Πολύ όμορφη είναι η διαδρομή στην περίμετρο του νησιού (μήκους 2,5 χλμ.).

Ένα νησί γεμάτο ιστορία

Το νησί κατοικήθηκε αρχικά τον 13ο αιώνα μ.Χ. από μοναχούς, οι οποίοι ίδρυσαν και τα μοναστήρια, που μπορεί να θαυμάσετε μέχρι σήμερα κατά την επίσκεψή σας. Το πρώτο μοναστήρι το οποίο χτίστηκε το 1292, είναι η Μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών. Ο κτήτορας, Μιχαήλ Φιλανθρωπινός, ήταν μητροπολίτης Ιωαννίνων. Περίπου την ίδια εποχή ιδρύθηκε η Μονή Αγίου Νικολάου Ντίλιου, από την οικογένεια Στρατηγόπουλου.

Η μοναστική κοινότητα άκμασε τον 16ο αιώνα, με αποτέλεσμα να χτιστούν περίφημα μοναστήρια, όπως του Αγίου Νικολάου Μεθοδίου, η Μονή Προδρόμου, ο Άγιος Παντελεήμονας, η Μεταμόρφωση του Σωτήρα και ο Προφήτης Ηλίας που δεσπόζει στην κορυφή του νησιού.

Πισωγύρισμα στο χρόνο

Δεν είναι κάποιο απομονωμένο μέρος το Νησάκι. Το καλοκαίρι ειδικά, τα καραβάκια πηγαινοέρχονται από το μόλο των Ιωαννίνων κάθε μισή ώρα. Η διαδρομή δεν διαρκεί περισσότερο από δέκα λεπτά, όμως όσο τα Γιάννενα ξεμακραίνουν, στη ματιά του επισκέπτη δεσπόζουν το κάστρο και το επιβλητικό Αρσλάν τζαμί από την πλευρά της πόλης και το Νησάκι απέναντι.

Επικοινωνία με τα Γιάννενα

Από τις αφηγήσεις των γερόντων του χωριού γίνεται σαφές ότι η μεγαλύτερη δυσκολία της ζωής στο Νησί ήταν η επικοινωνία των κατοίκων του με τα Γιάννενα. Μοναδικό μέσο, τότε, οι βάρκες τους που «δούλευαν» με το κουπί εν μέσω χειμώνων βαρύτερων από τους τωρινούς, με δυνατούς βοριάδες που σήκωναν κύματα απαγορευτικά για κάθε μετακίνηση. Πλέον, οι μέρες που οι Νησιώτες αδυνατούν να περάσουν απέναντι είναι σπάνιες. Και, φυσικά, δεν χρειάζεται να «τραβήξουν κουπί». Όλοι τους έχουν βάρκες με εξωλέμβιες και δεν χρησιμοποιούν καν το «καραβάκι» της γραμμής, ούτε εξαρτώνται από το «ωράριό» του. Διαφορές όμως από τη «συνηθισμένη» ζωή εξακολουθούν να υπάρχουν. Στον οικισμό δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, γιατί απλούστατα δεν χωράνε στα δρομάκια του, ενώ δεν είναι δυνατόν να χτιστούν νέα σπίτια, όχι μόνο επειδή ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός, αλλά και γιατί στο νησί δεν υπάρχουν νέα οικόπεδα. Κάθε οικογένεια εδώ έχει ένα πατρογονικό σπίτι, με μια αυλή λίγων τετραγωνικών μέτρων. Οι κάτοικοι δεν είχαν ποτέ στην κατοχή τους άλλες εκτάσεις, κτήματα ή οικόπεδα. Εκτός των ορίων του χωριού, όλα ανήκουν στο Δασαρχείο ή στις μονές. Νομοτελειακά, λοιπόν, από τα παιδιά κάθε οικογένειας μόνο ένα θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει στο Νησί, αφού οι επιλογές κατοικίας εκτός του «πατρικού» είναι ασφυκτικά περιορισμένες έως ανύπαρκτες.

A visit to Ioannina may be accompanied by an acquaintance with the green Island of Lake Pamvotis -situ death of Ali Pasha , who lived normally and even has a number of important monasteries , including the Monastery of St. Nicholas of Filanthropinon . The Island has shops and restaurants and is linked to the Ioannina with regular service boat ( 10 minutes journey ) .Do not miss a tour of the island on foot, but to pass by the Lake Pamvotis Information Centre , a well- built exhibition hall , the exhibits of which included handmade nets made ​​of yarn and a boat with a cloth sack was once ... with US aid flour (www.lakepamvotis.gr/museum_lake).
The islet of Ioannina: San tale without name.

It is a small natural wonder of beauty and incredible historical significance. Located in the northwestern part of Lake and a stone's throw from the village of Amfithea.

The west side has a gentle shore, the rest is rocky, with dramatic endings of the land into the water. It is forested, and a climate created by the lake favors vegetation. This small paradise is with the small island of Saint Achilles Prespa, the only islands in the lake of Greek territory inhabited.

The only settlement is a real gem with picturesque cobbled streets and shops with folk art . The settlement is characterized as a traditional , because of exceptional importance and architecture of beauty . Great monastic center , once reserves far five monasteries of great historical value .
 On the island you can visit the Museum of Pre-Revolutionary Period , housed in the Monastery of St. Panteleimon where murdered in 1822 by Ali Pasha . Exposed personal items and unique relics of the Ottoman period in Epirus , offering you the chance to experience the history of Ioannina. Very beautiful is the path on the perimeter of the island ( 2.5 km . ) .
An island full of history

The island was first inhabited in the 13th century AD by monks who founded the monasteries that can be admired today during your visit . The first monastery built in 1292 , is the Monastery of St. Nicholas of Filanthropinon . The founder , Michael Philanthropini was metropolitan of Ioannina. Around the same time he founded the Monastery of St. Nicholas Dillon , from family Strategopoulos .
The monastic community flourished in the 16th century , leading to build famous monasteries , such as St. Nicholas Methodius , the Baptist Monastery , Agios Panteleimonas , the Transfiguration of the Savior and the Prophet Elijah which dominates the top of the island .
Going back in time

There is a secluded place Nissaki. In the summer especially , the boats come and go from the mole of Ioannina every half hour. The path does not last more than ten minutes, but as Ioannina xemakrainoun , the look of the visitor dominate the castle and the imposing mosque Arslan from the city side and the island opposite .
Contact Ioannina

From the stories of the elders of the village made ​​it clear that the biggest difficulty of life on the island was the communication with the residents of Ioannina. Unique means , then, that their boats are " worked " with the paddle amid heavier winters by present , with strong winds that lifted waves prohibitive for each movement. Plus, the days Islander unable to pass opposite is rare. And , of course , no need to " pull paddle ".All of them have boats with outboard and do not even use the " boat " of the line, or subject to the " schedule " of . But differences from " normal" life still exist. In the settlement, no cars , because they simply do not fit in the streets, while it is not possible to build new homes , not only because the settlement has characterized traditional , but also because the island there are no new plots.Outside the village , all belong to the Forest Service or monasteries. Deterministically , then, the children of each family only one will be able to continue living on the island since the lodging options than the " parent " is chock limited to nonexistent .
Go top